Untitled_edited.jpg

OM OSS

 Leveransekvalitet - din trygghet

QPS AS  har utført fugearbeid på asfalt og betong  på de fleste flyplasser i Norge siden 2001.  Vi er også spesialister på fuging av trikkeskinner. Vi har tilsammen fuget godt over 900 000 meter for store kunder som Oslo Sporveier og Avinor.


Vi har utviklet prosedyrer og fugeutstyr spesielt med tanke på fleksibilitet i arbeidssituasjonen og høy kvalitet på utført arbeid.


Våre mannskaper har gjennomgått alle kurs for bevegelse på flyplass, som HMS og Airside safety, og de er sikkerhetsklarerte på høyt nivå innen både sivile og militære områder.